top of page
SIX BRICKS.png

六​色積木

有無諗過六塊積木就已經可以考起一個團隊? 你覺得你嘅團隊唔夠團結? 效率唔夠?歡迎聯絡我哋用令你嘅團隊變得更加茁壯!
 

仲可以增進幼童大小肌肉、數學推理、記憶力同想像力,想知更多快啲點下面嘅連結喇!

bottom of page