top of page
藝術肖像

​夢幻泡泡表演

唔好以為夢幻泡泡show淨係小朋友先鐘意
​每個大人心入面其實依然保留了一點童真

bottom of page