top of page

​韓式香薰蠟燭

導師由介紹蠟材,並因應學員所選擇的香薫蠟燭造型教授相應的蠟燭製作及調色技巧。學員親手製作屬於自己的香薰蠟燭! 香味和造型都可以自己決定,一次過滿足你視覺和嗅覺上的願望!不過記住喇!幾靚都好,唔好食落肚啊!

了解更多
bottom of page