top of page
Haze Chan _ Haze Illusion 創辦人

HAZE ILLUSION 創辦人
陳穎曦 (Haze Chan)

Haze Illusion 的商標
漸變背景

HAZE ILLUSION -
表演藝術及娛樂達人

HAZE ILLUSION致力成為表演藝術及娛樂達人,從2014年開業至今,我們已經服務超過200+不同的幼稚園、中小學、商業表演、政府機構、社福機構、教會及特殊教育需要。除了令觀眾可享受多元化的娛樂節目外,更重要的是我們提供課程多年來培育不同娛樂表演項目的年輕學子,令娛樂藝術得以繼承。

我們以魔術表演為主要領域,我們的專業表演團隊亦提供多元化的表演項目 包括:魔術表演、小丑表演、扭氣球表演、夢幻泡泡表演等。適合不同機構,學校及商業表演。

服務範疇

Haze Illusion 的表演藝術服務內容

一站式藝術表演

多元化表演
我們提供專業的魔術表演、雜耍表演、扭汽球表演、夢幻泡泡秀等,服務多元化。

 

個人化服
客戶可選擇不同的魔術形式以宣傳貴公司的產品。無論是突出產品或單純的娛樂節目,我們的表演都能使觀眾目瞪口呆,讓觀眾留下深刻印象。


服務周詳
不論係小朋友生日會、公司週年晚宴、婚禮晚宴,我
們都能提供一站式統籌。由背景音樂、進場、開場效果、遊戲、抽獎至表演環節等都可以一一為客戶度身訂製。

Haze Illusion 的娛樂課程內容

娛樂課程

三大藝術,包括各類形嘅魔術班、雜耍及扭氣球班
Haze Illusion 著重同學嘅演繹,因此我哋會邀請較出色的同學跟我們的導師一同作專業演出,令參加者有機會一展所長,獲得正面的回饋,建立自信。


我們嘅導師擁有豐富的舞台表演經驗,信心保證。


興趣班分初、中、高程度,適合小學、中學、社區中心等組織選擇。

工作坊

​親子工作坊必定係家長同小朋友假期最好嘅活動之一。我哋仲有針對公司培訓嘅工作坊,短短幾個鐘令團隊提高凝聚力! 在職場上定必發揮更好!

Haze Illusion 的工作坊
bottom of page